şirket
Ürünler
Dikey basınç yaprak filtreler
Disk yağ ayırıcı
Santrifüj yağ su ayırıcı
Santrifüj Transfer pompası